info@homeopathie-consult.nl   |   035 - 53 36 448 / 06 - 30 92 62 52
Follow us :-

Kinderen

Voor kinderen geldt dat er specifieke, leeftijdgerelateerde klachten of – problemen voor kunnen komen.
Problemen in het eerste levensjaar van het kind (huil- of spuugbaby), maar ook chronische verkoudheden, veelvuldige oorontstekingen en vage buikpijnen behoren tot het werkgebied van de homeopathie.

Zodra kinderen de schoolgaande leeftijd bereiken kunnen zaken als concentratieproblemen, dyslexie, ADHD en hoogbegaafdheid aan het licht komen. Maar ook klachten als bedplassen, heimwee, eet- en slaapproblemen kunnen zich openbaren.
Hoewel het hier niet over ‘ziektes’ gaat, is het voor het kind zelf én voor zijn omgeving vaak lastig om er goed mee om te gaan, met als mogelijk gevolg de ontwikkeling van faalangst, agressief gedrag, een minderwaardigheidsgevoel of gebrek aan zelfvertrouwen.
In dergelijke gevallen is het zeker de moeite waard om een homeopathische behandeling te overwegen, om juist ook die bijkomende zaken in betere banen te leiden.